Στην Circuit Automation σας παρέχουμε συνολική διαχείριση για Super Market. Σας προσφέρουμε το Energy Managment, το πλέον αποτελεσματικό μέσο εξοικονόμησης ενέργειας.

Το Energy Managment παρέχει Online ενημέρωση μέσω της εξειδικευμένης μας πλατφόρμας:

  1.  Για τον ηλεκτρισμό που δαπανάται,
  2. Την Απόδοση του Κλιματισμού,
  3. Τις Καταναλώσεις Ψυκτικών εγκαταστάσεων,
  4. Για τον Φωτισμό.

Σε σχεδόν πραγματικό χρόνο μπορείτε να γνωρίζετε τα έξοδα σας και την αποδοτικότητα του εξοπλισμού σας. Επιπλέον μπορείτε να προλαμβάνεται βλάβες στον εξοπλισμό σας που θα σας επιβαρύνουν οικονομικά όπως: Απώλεια προϊόντων από αλλοίωση, Βλάβες των μηχανημάτων σας, διαφυγόντα έξοδα.

Με αποτελεσματικές παρεμβάσεις μπορείτε να μειώσετε τα πάγια έξοδα από 25% έως και 45%.

Ψυγεία & Ψυκτικοί Θαλάμοι

Multi

Πίνακες