Computer Room Monitoring

Computer Room Monitoring

  • Διαχείριση Ενέργειας

  • HVAC

  • Θερμοκρασίες

  • Απομακρυσμένη Επανεκκίνηση και Έλεγχος

  • Αισθητήρες σε όλη την αίθουσα

  • Διαχείριση Συναγερμών – Πλατφόρμα Παρακολούθησης