Η CIRCUIT AUTOMATION προσφέρει καινοτόμες Λύσεις Ελέγχου, Διαχείρισης και Εξοικονόμησης Ενεργειακών Πόρων.

Οι παραπάνω λύσεις είναι αποτέλεσμα του σωστού σχεδιασμού των ενεργειών και των δράσεων που επιφέρουν εξοικονόμηση ενέργειας και μέτρηση των αποτελεσμάτων της.

Βασιζόμενοι σ’ αυτή την τεχνογνωσία και εμπειρία μας και εξοπλισμένοι με εργαλεία υψηλής τεχνολογίας , η CIRCUIT AUTOMATION κατασκευάζει συστήματα αυτοματισμού με υψηλή επαναληψιμότητα για τις ιδιαίτερες  συνθήκες που επικρατούν στο βιομηχανικό περιβάλλον.

Η καλή μαρτυρία και το κύρος μας στη κατασκευή και στην προμήθεια συστημάτων ελέγχου-αυτοματισμού υψηλής ποιότητας μας έχει εξασφαλίσει επανερχόμενους πελάτες, από Ελλάδα και Κύπρος.

Οι δικές μας δυνατότητες βασίζονται στην:

  • Τεχνολογία: προσανατολιζόμαστε σταθερά στην διαπιστευμένη ποιότητα και μακρόχρονη χρήση των προϊόντων μας. Μόνο ποιοτικά καταξιωμένοι και διεθνώς αξιόπιστοι οίκοι αποτελούν την βάση των προμηθευτών για τις κατασκευές μας. Με αυτόν τον τρόπο είμαστε σε θέση να εγγυηθούμε την κάλυψη των πιο αυστηρών προδιαγραφών και προϊόντα με μακρά, σταθερή και επαναλήψιμη λειτουργία.
  • Κατασκευή – Ανάπτυξη:  χρησιμοποιούμε σύγχρονα εργαλεία, υψηλής τεχνολογίας, που επιτρέπουν την εκάστοτε προσαρμογή τους στις ιδιαίτερες διαδικασίες παραγωγής. Έτσι διασφαλίζουμε τον πλήρη έλεγχο σε κάθε στάδιο της κατασκευής.
  • Παραγωγή: είμαστε μονοσήμαντα προσανατολισμένοι στις απαιτήσεις και ανάγκες του τελικού χρήστη. Αιτήσεις για μεμονωμένα ή πολλά τεμάχια τυχαίνουν τις ίδιας προτεραιότητας ανεξάρτητα από το μέγεθος της παραγγελίας.
  • Υποστήριξη – Υπηρεσίες: η πελατειακή υποστήριξη είναι επί 24ωρου βάσεως, είτε πρόκειται για σέρβις είτε για βοηθητικές υπηρεσίες πληροφόρησης στην χρήση. Το στοιχείο αυτό αποτελεί τη βασική προϋπόθεση για την ικανοποίηση του πελάτη.