• Ολοκληρωμένη Διαχείριση Φυσικών Πόρων, Απομακρυσμένη Συντήρηση

  • Ηλεκτρισμός – Νερό – Αέριο

  • Διαχείριση Ενέργειας

  • Εφεδρική τροφοδοσία, UPS, Γεννήτριες

  • HVAC, Θερμοκρασίες

  • Ασφάλεια